Login
LOGIN

Polski
  • Česky
  • Slovenština
  • English
  • Hungary
  • USA
PLN
0
0 Koszyk jest pusty
Usługi Konteneryzacja

Konteneryzacja

Dzisiaj słyszymy wokół nas wiele popularnych słów, takich jak Docker, kontenery, Kubernetes czy microservices (mikrousługi). Co oznaczają te wszystkie pojęcia?

Kontener to działająca aplikacja wraz ze wszystkim, czego potrzebuje do uruchomienia. Zawiera kod aplikacji wraz ze środowiskiem wykonawczym i bibliotekami systemowymi, dzięki czemu można go uruchomić w dowolnym miejscu.

Docker to środowisko kontenerowe. Dzięki niemu możemy tworzyć, uruchamiać i przenosić kontenery, jak również nimi zarządzać.

Kubernetes to instrument do orkiestracji. Pozwala nam podłączyć kilka serwerów do Dockera, aby działały jak „jeden duży Docker”, dodając do nich wiele ciekawych funkcji.

Mikrousługi to rodzaj architektury aplikacji, w której częściowe funkcjonalności aplikacji są podzielone na niezależne aplikacje, często obsługiwane w kontenerach.